Ons project

Ons project

Boekweit

© Altergrain

Ontdek

ALTERBAKE

Alterbake is een tweejarig TETRA-project  gesteund door het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO).    Het project is een samenwerking tussen Universiteit Gent en Hogeschool Gent. Op 2  oktober 2017 is het project van start gegaan en zal aflopen september 2019.


In het project zullen de toepassingsmogelijkheden van alternatieve granen in de ontwikkeling van innovatieve bakkerijproducten onderzocht worden. Dit zal gebeuren voor    7 alternatieve granen : 3 oergranen, 3 pseudogranen en teff.  Eenkoorn, emmer en khorasan zullen onderzocht worden als oergranen; quinoa, amarant  en boekweit als pseudogranen.


Alterbake heeft 3 concrete doelen:

  1. Kennistransfer

Bundeling van de kennis over alternatieve granen in de vorm van een database en samenvattende infofiches

  1. Uitgebreide screening

In kaart brengen van de beschikbare grondstoffen in Vlaanderen en een inzicht krijgen mbt het potentieel van alternatieve granen via smaaksessies, enquêtes, nutritionele en functionele analyses en duurzaamheidsanalyse

  1. Casestudies en validaties

Opstellen van richtlijnen/aanbevelingen per alternatieve graansoort voor toepassing in (glutenvrij) brood, cake en koekjes en opstellen van rekenmodules die toelaten nutritionele waarde en kostprijs te berekenen.

Dit wordt vertaald naar de volgende 3 werkpakketten:

Alterbake in de kijker

Bakkers Vlaanderen 2016
Passie september 2017 - Bakkers Vlaanderen
Artikel Bakery maart 2018
Rubriek Oergranen - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (april 2018-januari 2019)
Eenkoorn - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (april 2018)
Emmer
Emmer
Emmer - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (mei 2018)
Khorasan
Khorasan
Khorasan - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (juni 2018)
Teff
Teff
Teff - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (juli-augustus 2018)
Quinoa
Quinoa
Quinoa - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (september 2018)
Boekweit
Boekweit
Boekweit - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (oktober 2018)
Amarant
Amarant
Amarant - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (november-december 2018)
Tritordeum
Tritordeum
Tritordeum - Onze Passie, Bakkers Vlaanderen (januari 2019)
VILT
VILT
Bakkers leren brood bereiden van tarwe-alternatieven (28/08/2019, VILT)
FGBB
FGBB
Van graan tot brood: De herkomst van de granen voor ons Belgisch brood in acht vragen (30/08/2018, FGBB)

Ontmoet

ONS TEAM

Dr. Ir. Filip  Van Bockstaele

Filip is promotor van het project. Hij is doctor-assistent graan-en bakkerijtechnologie en  is verbonden aan Universiteit Gent.


Ing. Melissa Camerlinck

Melissa is copromotor van het project. Ze is lector   in de voedingsmiddelentechnologie en is verbonden aan Hogeschool Gent.

Ing. Ingrid De Leyn

Ingrid   is lid van de interne projectgroep. Ze is hoofdlector en laboverantwoordelijke van het laboratorium voor graan- en bakkerijetechnologie en is verbonden aan Universiteit Gent.


Ing. Lori Daelemans

Lori is aangesteld als wetenschappelijk medewerker op het project. Ze is net afgestudeerd als master in de toegepaste biowetenschappen, voedingsindustrie aan Universiteit Gent.

FILIP VAN BOCKSTAELE

INGRID DE LEYN

MELISSA CAMERLINCK

LORI DAELEMANS

Copyright Alterbake