Ons project

Boekweit

© Altergrain

Ontdek

ALTERBAKE

Alterbake is een tweejarig TETRA-project gesteund door het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO). Het project is een samenwerking tussen Universiteit Gent en Hogeschool Gent. Op 2 oktober 2017 is het project van start gegaan en zal aflopen september 2019.

 

In het project zullen de toepassingsmogelijkheden van alternatieve granen in de ontwikkeling van innovatieve bakkerijproducten onderzocht worden. Dit zal gebeuren voor 7 alternatieve granen : 3 oergranen, 3 pseudogranen en teff. Eenkoorn, emmer en khorasan zullen onderzocht worden als oergranen; quinoa, amarant en boekweit als pseudogranen.

 

Alterbake heeft 3 concrete doelen:

  1. Kennistransfer

Bundeling van de kennis over alternatieve granen in de vorm van een database en samenvattende infofiches

  1. Uitgebreide screening

In kaart brengen van de beschikbare grondstoffen in Vlaanderen en een inzicht krijgen mbt het potentieel van alternatieve granen via smaaksessies, enquêtes, nutritionele en functionele analyses en duurzaamheidsanalyse

  1. Casestudies en validaties

Opstellen van richtlijnen/aanbevelingen per alternatieve graansoort voor toepassing in (glutenvrij) brood, cake en koekjes en opstellen van rekenmodules die toelaten nutritionele waarde en kostprijs te berekenen.

Dit wordt vertaald naar de volgende 3 werkpakketten:

Alterbake in de kijker

Ontmoet

ONS TEAM

Dr. Ir. Filip Van Bockstaele

Filip is promotor van het project. Hij is doctor-assistent graan-en bakkerijtechnologie en is verbonden aan Universiteit Gent.

 

Ing. Melissa Camerlinck

Melissa is copromotor van het project. Ze is lector in de voedingsmiddelentechnologie en is verbonden aan Hogeschool Gent.

Ing. Ingrid De Leyn

Ingrid is lid van de interne projectgroep. Ze is hoofdlector en laboverantwoordelijke van het laboratorium voor graan- en bakkerijetechnologie en is verbonden aan Universiteit Gent.

 

Ing. Lori Daelemans

Lori is aangesteld als wetenschappelijk medewerker op het project. Ze is net afgestudeerd als master in de toegepaste biowetenschappen, voedingsindustrie aan Universiteit Gent.

FILIP VAN BOCKSTAELE

INGRID DE LEYN

MELISSA CAMERLINCK

LORI DAELEMANS

Copyright Alterbake